Den andra World Invention and Innovation Forum konferensen avhölls i Foshan, Kina 23-25 November

Konferensens huvudämnen var:

• AI - Artificial intelligence
• Civil-military integration
• Commercialization of inventions
• International technology transfer services
• Policies for innovation from science and research
• Youth innovative education
• Visions of future science and technology
• What are the leading trends in inventing and innovating?

Konferensen besöktes av fler än 40 länder, fler än 850 utställare samt 1065 deltagande företag.

I den svenska delegationen fanns Lennart Nilsson representant för SUF – Svenska Uppfinnareföreningen, samt Örjan Strandberg, talesperson för Sveriges Nationella Innovatörsråd, inbjudna för att tala på 3-dagars konferensen.

Lennart Nilssons föredrag handlade om det Technology Transfer Center – TTC - som på uppdrag av IFIA utvecklas i Stockholm och där innovatörer, uppfinnare, finansiärer, tillverkare, importörer och potentiella affärspartners från närmare 100 länder med precision kan kopplas samman, för samarbeten och team building.

Örjan Strandbergs föredrag handlade om att forskning, näringsliv och samhälle alltmer börjar inse att seriell kreativitet är en individuell särtalang, inte något som kommer ur institutioner eller universitet. Och att det därför är viktigt att företag och samhälle identifierar och fångar upp de seriellt kreativa individerna. Måhända ett lite nytt synsätt för ett land som Kina, med dess kollektivistiska grundsyn.

Den kinesiska anordnaren av årets WIIF är CAI, the Chinese Association of Invention – Kinas nationella uppfinnareförening. Liksom den kinesiska ekonomin i stort, tecknar även CAI många internationella samarbets- och utbytesavtal. Ett sådant har man t.ex. med STIK, Stockholms Innovatörskrets, genom vilket den svenska föreningen ska bistå CAI med utbildning i innovationsprocessen samt i föreningsdemokrati(!), men också med innovationsutväxling mellan Kina och Sverige.

Kontakter knöts även mellan svenska Nationella Innovatörsrådet och företrädaren för amerikanska NAI -National Academy of Inventors, Robert V Duncan, om bildandet av också ett nordamerikanskt innovatörsråd för samarbeten med Sveriges och andra länders råd.

Länderna Polen och Tjeckien initierade under konferensen, genom sina respektive ambassadörer, nationella innovationssamarbeten med Kina.