Den 13 Juni 2017 medverkade Nationella Innovatörsrådet på Rosenbad, som en av inbjudna representanter för myndigheter, organisationer och näringsliv för att delges regeringens information om sitt pågående strategiska arbete för immateriella tillgångar.

Under sammankomsten betonade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, närings- och innovationsminister Mikael Damberg och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke samstämmigt att regeringens strategiska arbete för immateriella tillgångar behövs för att Sverige ska fortsätta att vara en kunskapsekonomi i framkant. Arbetet bidrar till stärkt konkurrenskraft, tillväxt och nya jobb, goda förutsättningar för kulturskaparna och ett tillgängligt och rikt kulturutbud, medvetna och trygga konsumenter och minskad brottslighet.

Innovatörsrådets representant noterade liksom andra närvarande innovatörsrepresentanter att regeringens arbete specifikt är inriktat mot att stärka immaterialrätten för kulturella och konstnärliga näringar; musikindustri, dataspelsbransch, reklam, film&video och mode. Sagda näringar motsvarar 4% av Sveriges BNP samt knappt 4% av Sveriges totala sysselsättning.

Främjandet av immaterialrätt för innovation/uppfinningar, vilket berör resterande 96% av landets BNP och 96% av Sveriges sysselsättning, över samtliga samhällsområden, näringsslag och industriella branscher, meddelade de tre ministrarna tyvärr inte något pågående strategiskt arbete för.

 

till Nationella Innovatörsrådets hemsida