Låt Nobelprisets internationella lyskraft lyfta innovation

 

Genom Nobelprisets oerhört starka internationella lyskraft, har Sverige möjligheter till en avsevärd förstärkning av varumärket Sverige, genom att utnyttja prisets inskrivna möjligheter att – utöver forskarprestationer – också belöna banbrytande uppfinningar och innovationer.

Om världens mest prestigefyllda vetenskapspris också kastade ljus över världens största uppfinningar, kunde framstående individuella förebilder lyftas och problemlösande teknologi promoveras, vilket tveklöst skulle stimulera världens uppfinnare att generera än mer teknologiska, industriella och samhälleliga lösningar på världens problem.

Hade Nobelpris utdelats till omvälvande innovationer som radio, TV, P-pillret, flygplanet, pacemakern, datorn, jetmotorn, insulin-beredning, respiratorn, ultraljud, kreditkortet, mobiltelefoni, internet mm, är vi övertygade om att detta idag hade stimulerat avsevärt fler uppfinnare att prestera lösningar för klimathot, miljöförstöring, resursutjämning, demokratisering och välfärd. Till nytta för all världens länder.

För att stärka incitamenten för världens framstående uppfinnare att, också för framtiden åstadkomma stora och viktiga innovationer, vill vi uppmuntra Kgl Vetenskapsakademien att även, i enlighet med Nobels testamente, premiera uppfinningar, som kvalificerade för fysikpriset.

Nationella innovatörsrådet anmodar Kgl Vetenskapsakademien att snarast jämställa 'uppfinning' med 'upptäckt', som kvalificerande för Nobels fysikpris.