Möte med sakkunniga på Näringsdepartementet och Finansdepartementet 27/8 2019.

Innovatörsrådets talesperson träffade tisdag 27/8 Anna Ax och Henrik Levin från Näringsdepartementet samt Lina Schött och Mats Rundström från Finansdepartementet. Ärendet handlade främst om två akuta problem vad gäller Sveriges bredbandsutbyggnad;

• Å ena sidan saknas nödvändig kompetens på installationssidan, då de som de facto utvecklar tekniken – innovatörerna – är exkluderade i de fora som beslutar i - och utformar de nationella och regionala utbyggnadsplanerna.

• Å andra sidan är okunskapen hos upphandlarna; kommuner, landsting, regioner och myndigheter oerhört utbredd vad gäller immaterialrätt och upphandlingsregler.

Då en av Innovatörsrådets ledamöter individuellt under en längre tid gjort stora ansträngningar, i kommunikation med berörda parter, stadsnätföreningar, kommuner, installerande företag mm, för att komma till rätta med problemen, utan att några väsentliga åtgärder gjorts, beslöt rådet att kontakta de regeringsdepartement som ytterst ansvarar för bredbandsutbyggnaden.

Efter överlämnad skriftlig information och muntlig framställning om hur rådande situation ytterst hotar landets fortsatta bredbandsutbyggnad, nåddes vad talespersonen uppfattade som konsensus om två saker:

1) Innovatörerna behöver inkluderas i de fora och kommittéer där beslut om utbyggnad fattas.

2) Resurser behöver avsättas för att utbilda de upphandlingsansvariga i landets regioner, kommuner och landsting i immaterialrätt och upphandlingsregler.

Finansdepartementets ledamöter kommer att informera Upphandlingsmyndigheten om detta möte så att ärendet i någon mån är förberett inför Innovatörsrådets planerade möte med sagda myndighet. Rådet avser också att träffa SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.