Till Sveriges nästa statsminister och till alla övriga det berör:

 

Här kommer ett budskap med inspiration från en tavla som hängt länge ovanför min TV. Den visar texten "Stockholm i världen" under en bild av innerstaden i överdriven storlek på ytan av en jordglob. Bilden ger anledning till reflektion över den roll som spelas av Sverige i världen.

 

I alla länder växer insikten om behovet av en mer hållbar utveckling. För många är Sverige ett framgångsexempel där den förr så berömda svenska modellen hade en grund som helt enkelt handlar om säkerhet och trygghet för folk i allmänhet. Den grunden blev lagd för ca 750 år sedan med särskilda lagar om skydd av kvinnor, rättssökande m fl. Initiativtagare var Stockholms grundare Birger jarl och hans son Magnus Ladulås. Med kompletterande lagar och med fred under 200 år har Sverige uppnått välstånd och välfärd.

 

Fred kräver ett fungerande försvar av nationen genom militär medan lagar för skydd av liv och egendom ger hjälp genom polis till den som behöver det. Tyvärr upplever fristående uppfinnare med intellektuell egendom i form av banbrytande patent att för dem är skyddet dåligt. Det kan reducera deras bidrag till hållbar utveckling lokalt och globalt. Håkan Lans, uppfinnaren bakom bl a Saabs system för trafikövervakning i luft och till havs, är den mest kände av de faktiskt idag med patentstrejk reagerande uppfinnarna, vilka har kommit i kontakt med mig i min mångåriga verksamhet som innovatörsrådgivare.


Hållbar utveckling för mänsklighetens överlevnad behöver banbrytare som ofta hittas just bland fristående uppfinnare. Låt oss se sanningen i vitögat. Över tid har bidrag från dem till samhällsträdets grenar med problemlösningar i allmänhet och med jobbskapande produktion i synnerhet behövts och behoven ökar.

 

Ändå sågas som regel deras förslag till statliga såväl som privata organisationer. Så beskrivs läget av t ex Nationella InnovatörsrådetSTIK (Stockholms Innovatörskrets)SUF (världens äldsta nationella uppfinnarförening)Uppfinnarkollegiet m fl. Och ännu synes inga ansvariga ha väckts till insikt om patentstrejken.

 

Fristående banbrytare har bidragit till att Sverige är överrepresenterat i världen vad avser storskaliga lösningar för säkerhet, t ex Alfred Nobels dynamit, Ivar Kreugers säkerhetständstickor, Gustaf Daléns fyrar, L M Ericssons telekomsystem, Volvos personbilar, Securitas bevakning, Assa Abloys lås, Gunnebos fysiska skydd, Saabs system för trafikövervakning i luft och till havs, Autolivs krockkuddar, Axis bevakningskameror m fl goda exempel som jag i all hast förbigått.

 

Det är synd att den roll som spelas av Sverige i världen inte är ett föredöme vad gäller säkerhet och trygghet för banbrytande uppfinnare. Med patentstrejken och med risk för dålig återväxt blir det svårare att klara välstånd, välfärd och överlevnad vid klimatförändringar i framtiden liksom vid i närtid kanske överraskande kriser och krig.

 

Sent ska syndaren vakna. Syftet med de skrivna raderna är att påskynda uppvaknandet. Vad som går att åtgärda tillräckligt snabbt behöver diskuteras med just banbrytarna!

 

Lars A. Wern
Ledamot i Nationella Innovatörsrådet