Ödeskarnevalen
Av Lars A Wern

Alla hushåll i Sverige har under sommaren fått broschyren Om krisen eller kriget kommer.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) meddelar oss att vi behöver "bli bättre förberedda på allt...allvarliga olyckor... extremt väder"...it-attacker...". Vår växande ovisshet om framtiden borde då motivera till nya och revolutionerande samhällssatsningar på mänsklighetens viktigaste resurs - kreativitet utan gränser.

Sedan länge har jorden runt karnevaler varit kreativa individers sätt att bli hörda och sedda. I Stockholm på Tomtebogatan 30 hos Galleri Bellange startade den 4 augusti kl 16-20 Ödeskarnevalen i Birkastan. Syftet är här just att sätta ljus på lokala och globala ödesfrågor. Vart utvecklingen leder oss undrar inte minst ungdomar födda efter millennieskiftet och uppväxta med ledorden hållbarhet, innovation och startups. Vilka svar finns exempelvis på frågor om vad som händer med arbetslösheten, bilarna, bostadsbyggandet, klimatet, migrationen, miljöförstörelsen och rymdexploateringen?

Ödeskarnevalen i Birkastan ger utrymme för seriös såväl som lekfull kreativitet under ett gemensamt tak i både bildlig och bokstavlig mening. Starten var en inomhuskarneval som övergick på Rörstrandsgatan under lördag efermiddag den 25 augusti till livfull dans med trumslagare på sydamerikanskt vis. Fortsättning följer på internet såväl som inomhus. Med konstnärlig frihet från sina vardagliga roller tänker deltagarna ta på sig karnevalhattar och presentera både sådana ödesfrågor som de känner speciellt för och utvalda exempel på människoöden där banbrytande initiativ har påverkat det globala samhället. Exemplen som presenteras kan bli Marco Polo, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Fredrika Bremer, Alfred Nobel, Marie Curie, Steve Jobs och avslutningsvis Stephen Hawking.

Visioner om förändringar till det bättre i samhället startar ofta med besvikelser, drömmar och övertygelser. Ödeskarnevalen ger plats för gräsrotsinitiativ och det är här högt i tak för visionerna. Med rätt stöd kan gräsrotsinitiativen göra skillnad i vår samhällsutveckling. Inspiration hämtas då exempelvis från boken En tredje ombyggnad av Ulf Andersson.

Ödeskarnevalen började med att belysa den svenska samhällsutvecklingen efter andra världskriget. Tanken är att fortsätta med ett fokus i september på välfärd & livskvalitet, i oktober på migrationen & kulturen, i november på nutid & globalisering, i december på utanförskap & utsatta förorter, och i januari på ödesfrågor kring ToT (Transfer of Technology).

Initiativtagare till Ödeskarnevalen och till en stiftelse under bildande med samma namn:

Direktör Soledad Bellange med Atelje Galleri Bellange på Tomtebogatan 30 i Birkastan,
Organisationskonsulten och författaren Ulf Andersson med projektet Kreativa Fonden,
Skådespelaren & sångaren Ingmar Svensson med mångårig verksamhet i olika roller,
Innovatörsrådgivaren Lars A Wern med ToT-teamet Marco Polo.