Möte med Infrastrukturdepartementet 27/8 2019.

Innovatörsrådets talesperson träffade den 27/8 Daniel Wolski och David Källström på Infrastrukturdepartementet.

Ett möte med Infrastrukturminister Tomas Eneroth hade begärts av talespersonen redan i februari 2019, men först nu gavs tid att träffa ministerns stab, Daniel Wolski och David Källström. Ärendet handlade även här om hoten mot Sveriges fortsatta bredbands- och fiberutbyggnad, när de politiska besluten fattas utan avstämning med de som utveklar tekniken; innovatörerna.

Flera exempel nämndes där brister är uppenbara. Bl.a. sitter i den nationella bransch-kommittén Robust Fiber, representant för företaget IP Only, som uppenbarligen inte har hanterat sitt uppdrag tillfredsställande. De som driver utvecklingen är framförallt kommuner och landsting och även här har dessa visat sig besitta mycket liten kunskap i licensfrågor och immaterialrätt.

Efter överlämnad skriftlig information och diskussion, nåddes vad talespersonen uppfattade som konsensus om två saker:

1) Innovatörerna behöver inkluderas i de fora och kommittéer där beslut om utbyggnad fattas.

2) Resurser behöver avsättas för att utbilda de upphandlingsansvariga i landets regioner, kommuner och landsting i immaterialrätt och upphandlingsregler.

Departementsföreträdarna föreslog en fortsatt dialog med Innovatörsrådet.