Nationella innovatörsrådet deltog 18/1 2017 som inbjudna, till regeringens slutna hearing på Rosenbad, för framtagning av Sveriges positionsdokument till EU’s nionde ramprogram för Forskning och Innovation, vilket efterträder Horisont 2020.

Innovatörsrådet utgjorde en av drygt 30 inbjudna organisationer och institutioner såsom Vinnova, Tillväxtverket, Forte, Formas, Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, Rymdstyrelsen, IVA, RISE, SACO, Teknikföretagen, Svenskt näringsliv, ABB, Ericsson, Astra Zeneca, Volvo, Sveriges Universitet m.fl.

Innovatörsrådet framförde vikten av att nästa ramprogram verifierar innovationers ursprung, innan de ekonomiska stödmodellerna implementeras. Rådets talesperson refererade till innovationsforskare Charles Edquist (Lunds universitet, Circle, Nationella Innovationsrådet) som föreslår att forskningspolitik hålls isär från innovationspolitik.

Edquist konstaterar att EUs nuvarande innovationspolitik tyvärr baseras på uppfattningen att innovation huvudsakligen uppstår genom linjär akademisk forskning.

Innovatörsrådet poängterade på hearingen att den individuelle innovatören/uppfinnaren - oftast utanför akademisk miljö - historiskt alltid har varit central för industriell, teknisk och samhällelig tillväxt genom innovation och att EUs nästa ramprogram därför måste ha sin förankring i detta faktum.

Innovatörsrådets framförda inspel

till Nationella Innovatörsrådets hemsida