Nationella Innovatörsrådets talesperson deltog 23/5 på seminariet "Institutionell reform för innovation och entreprenörskap: En agenda för Europa", i Europahuset där rapporten med samma namn (av Niklas Elert, Magnus Henrekson och Mikael Stenkula) presenterades.

Rapporten kräver ett mer produktivt företagande och varnar för att Europeiska unionen lider av ett innovationsunderskott, vilket måste åtgärdas om EU ska förbättra medborgarnas livskvalitet och vara konkurrenskraftig på den globala marknaden. För att göra Europeiska unionen mer företagande, föreslår forskarna en reformstrategi med avseende på nio områden, bland annat organisation av arbetsmarknader och socialförsäkringssystem samt FoU, kommersialisering och kunskapsspill.

I paneldiskussionen om entreprenörskap och tillväxtpotential mellan deltagarna och auditoriet, modererad av Thomas Gür, framhöll Innovatörsrådets talesperson att den individuelle innovatören/uppfinnaren är central för all industriell, teknisk och samhällelig tillväxt, i kraft av den primära skaparen av innovationer och att den aktuella reformstrategin därför inte längre kan exkludera dessa.

 

Deltagare:
Anna Maria Corazza Bildt, ledamot av Europaparlamentet (första vice ordförande i utskottet för inre marknaden och konsumentskydd) och företagare.
Magnus Henrekson, professor och verkställande direktör IFN.
Jeanette Andersson, Affärsängel, involverad i projekt som utvecklar den tidiga riskkapitalmarknaden med lång erfarenhet av den internationella automationsindustrin.
Peter Voigt*, ekonomichef vid generaldirektoratet för ekonomi och finans vid Europeiska kommissionen.
Håkan Hillefors, direktör och verkställande chef för avdelningen för entreprenörsfrämjande och förenkling, Näringsdepartementet.

*Voigt är medförfattare till kvartalsrapporten om euroområdet (Europeiska kommissionen 2017) och föreslår ett antal ansträngningar för att stödja unionens tillväxtpotential, inklusive upplåning av investeringar i immateriella tillgångar.

 

till Nationella Innovatörsrådets hemsida