'Etisk immaterialrätt' / Fair IPR

Etisk immaterialrätt' / Fair IPR kan bli en alltmer beaktad faktor i värderingen av företag.

Etisk immaterialrätt bör - precis som HR-Human Resource, 'GoodWill', varumärke, hållbarhetskompatibilitet mm - utgöra en indikator på ett företags värde och nytta för samhället det verkar i.

Regeringen igångsatte under 2016 en kampanj för att medvetandegöra Svenska näringslivet om värdet av företags immaterialrättigheter

Logiskt sett, kan då oetiskt/lagstridigt förvärvade rättigheter orsaka ett fallande värde hos ett företag.

En examensuppsats från Handels gjordes av Gabriella Eriksson och Samuel Fernström 2001. Deras studie visar att oetiska handlingar statistiskt leder till ett börsfall på i snitt 5,6 procent samma dag som handlingen avslöjas och att kursfallet är bestående under månaden efter uppmärksammandet.

Nationella innovatörsrådet menar att en sund och etisk syn på immaterialrätt uppmuntrar innovatörer att kontinuerligt upplåta licenser till företag med en etisk policy, medan fall som t.ex. nyligen uppmärksammade skiljedom Lans/SAAB har en motverkande effekt, vilket ju är kontraproduktivt för en innovationspolitik som syftar till att vara expansiv.

Om innovatörer upplever att t.ex. Tyskland har ett tryggare klimat upphovsrättsligt, riskerar Sverige att förlora utveckling, tillväxt och konkurrenskraft till länder med gynnsammare innovationsklimat.

Liksom det i modern tid är angeläget för samhället att eftersträva 'fair trade', hållbarhetsmål, rättvisemärkt produktion mm, ligger det i samhällets intresse att även näringslivets IP-bas är juridiskt och etiskt hållbar.

När Volkswagen för ett år sedan avslöjades ha uppgivit felaktiga utsläppsdata, föll koncernens börsvärde med 31% - 25 miljarder euro - på bara fem dagar. Detta fick naturligtvis samhällsåterverkningar långt utanför endast konsumentledet.

Det är innovatörsrådet tro, att ett offentligt negativt förtroende på basis av ett företags' tveksamt förvärvade immaterialrätt, kan göra liknande stor ekonomisk skada på ett företags värdering.