Fredag den 4 oktober 2019 hade rådets talesperson och Conny Gustavsson ett möte med Svenskt Näringslivs policyexpert för immaterialrätt.

Med anledning av innovatörsrådets pågående aktiviteter där närings- och infrastrukturdeparement har uppvaktats och där möten med SKL och Upphandlingsmyndigheten har bokats, fann vi det lämpligt att utröna hur stödet ser ut för våra frågor hos företagarorganisationerna, där Svenskt Näringsliv som tyngsta politiska röst fick bli första anhalt.

Det visade sig att Svenskt Näringsliv bara under 2019 har tagit stora och viktiga initiativ på området. I juni gav man ut rapporten ”Effektivare offentlig upphandling” som bl.a. belyser problemen ’bristande beställarkompetens’, ’bristande innovationskraft’ samt ’bristande immaterialrättslig kunskap’, vilka är problemområden som också vårt råd identifierar.

Svenskt Näringsliv planerar en serie seminarier på tema näringsliv och immaterialrätt, varav det första äger rum den 15 oktober och påföljande seminarier äger rum med kvartals intervall.

Innovatörsrådets representanter framförde en önskan om samverkan i gemensamma frågor, där en form kunde vara en IP-relaterad organisation där vårt råd och annan branschorganisation (såsom t.ex. INNOVATÖRERNA) kunde utgöra stomme.

Fortsatta kontakter ska tas med relevanta tjänstemän inom Svenskt Näringsliv.  .

Det var mycket givande att träffa en organisationsrepresentant som var väl insatt i – och förstående för uppfinnarnas/innovatörernas problemställningar.

 

till Nationella Innovatörsrådets hemsida