Rapport från möte med Sveriges Kommuner och Landsting.

Fredag 8 November hade Conny Gustavsson och innovatörsrådets talesperson ett möte med Sveriges Kommuner och Landstings Michaela Stenman, bredbandsstrateg inom Tillväxt och samhällsbyggnad.

Ärendet handlade om de stora bristerna i statens offentliga innovationsupphandling, där Connys omfattande erfarenheter ända sedan 2001 utgör konkreta bevis på hur immaterialrätt kringgås, med resultat att inte bara uppfinnaren/innovatören luras på intäkter utan att samhället ytterst drabbas.

När det gäller just bredband, riskerar säkerheten sättas ur spel när kommunikation till och från sjukhus, myndigheter, militära anläggningar, skolor, myndigheter mm kan sättas ur spel genom såväl uppsåtliga angrepp som olyckor orsakade av bristfälliga installationer.

Vårt intryck av Michaela var mycket positivt. Hon visade sig mycket kunnig på området, med erfarenheter bl.a. från sin tidigare position på Telenor inom motsvarande område.

Trots den kritik vi framförde gällande SKLs passivitet där Conny tidigare påtalat problemen, välkomnade istället Michaela detta vårt möte och såg flera anledningar att upprätthålla relationer med oss.

Tre ärenden som Michaela redan nu vill involvera oss i är:


Ett utmärkt möte med en viktig näringslivspart!

Örjan Strandberg

  

till Nationella Innovatörsrådets hemsida