Rapport från möte med Konkurrensverket.

Tisdag 19 November hade Conny Gustavsson och innovatörsrådets talesperson ett möte med Martin Bäckström och Alexander Albrecht på Konkurrensverket.

Mötet var en fortsättning på det ärende rådet framförde på Upphandlingsmyndigheten, där problematiken kring upphandling av bredbandsinstallation framfördes. Upphandlingsmyndighetens tjänstemän identifierade saken som allvarlig, men påtalade också sina begränsade resurser att utreda problemets omfattning. Härav hänvisade de oss till konkurrensverket, som både har resurserna, vanan och inte minst det statliga uppdraget att utreda konkurrensstörande företeelser.

Conny exemplifierade genom omfattande dokumentation, hur direkt kriminella metoder används i fiberutbyggnaden och att ett litet antal ljusskygga aktörer på det här sättet hotar inte bara fri konkurrens utan också ytterst funktionaliteten i Sveriges digitala kommunikationsnät.

Problemet är landsomfattande.

Rådets representanter föreslog Konkurrensverket att aktivera ett redan framtaget förslag till utredning; ”Det offentligas ansvar för immaterialrätter i innovativ verksamhet”, från professor Marianne Levin och stab. Utredningsförslaget är såväl budgeterat som bemannat och mottogs positivt av Martin och Alexander som lovade återkomma med besked.

 

Återigen ett positivt möte som – genom Connys utmärkta föredragning – har satt ljus på viktiga immaterialrättsfrågor hos en central näringslivsinstitution!

Örjan Strandberg

 

  

till Nationella Innovatörsrådets hemsida