Rapport från symposium om immaterialrätt på Svenskt Näringsliv

Innovatörsrådet deltog i symposiet ”Bättre utväxling på innovationer och kunskap” den 15/10. Föredragande var Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt, Svenskt Näringsliv, Hanns Hallesius, Head of Group Patents, Electrolux, Caroline Ekström, Head of Legal, Epidemic Sound, Danielle Lewensohn, Director IPR Management, RaySearch Laboratories samt Carl Rosén, Avdelningschef vid Avdelningen för näringsliv, Näringsdepartementet .

Svenskt Näringslivs policyexpert på IPR (Conny och Örjan mötte henne den 4/10) inledde och underströk tydligt vikten av en fungerande immaterialrätt på i stort sett alla näringslivsområden.

Hanns Hallesius från Electrolux redogjorde för koncernens prioritering av IPR såväl patent som varumärkes- och designskydd, framförallt utomlands där huvuddelen av verksamheten ligger. Härefter föredrog Caroline Ekström, jurist på Epidemic Sound, om företagets syn på upphovsrätt. Företagets affärsidé står i bjärt kontrast med såväl den internationella Bernkonventionen om ’konstnärliga och litterära rättigheter’ som världens STIM-sällskap och musikförlag.

I korthet köper man helt enkelt loss upphovsrätten från komponisterna (konsekvent kallade ’musikerna’, som är en annan yrkeskår…), för att sedan hyra ut sagda musik till framförallt TV-bolag, där Epidemic Sound uppbär hela intäkten och den utköpte komponisten i och med detta frånskrivit sig all utförandeersättning. Som Caroline, genom powerpoint och film föredrog verksamheten, tedde den sig så nyskapande och reformerande att flera i auditoriet applåderade. Det finns dock många exempel i världshistorien där rättigheter har köpts loss och kapitaliserats, där upphovspersoner – konstnärer, uppfinnare, författare mfl – tydligt har förlorat stora värden.

Danielle Lewensohn berättade om innovation ur forskarperspektivet, där produktifieringen av forskningsresultat inte är en linjär utveckling. Ur rådets perspektiv är istället samhällets utbredda föreställning att innovation huvudsakligen kommer ur forskning ett gigantiskt problem för de verksamma uppfinnarna/innovatörerna, eftersom statsbudgetens innovationsstöd utgår från denna missuppfattning. Danielle beskrev några av de hinder som föreligger i att realisera forskning som innovation.

Regeringens representant Carl Rosén framstod generellt som dåligt påläst på symposiets ämnen. Han refererade dock till data som berättade att Svenskt näringsliv årligen förlorar uppskattningsvis 20 miljarder kronor på bristande immaterialrätt eller intrång i densamma, av samma skäl förlorar staten uppskattningsvis 10 miljarder i uteblivna skatteintäkter.

Rådets talesperson propagerade här för att staten skulle reservera en pott om 1 miljard kronor som garanti för en nationell immaterialrättsförsäkring, i syfte att återfå de förlorade 30 miljarderna. 1 miljard är c:a 30% av Vinnovas årliga budget eller 2,8% av staten FoU-budget.

Rådets talesperson föredrog några väsentliga synpunkter gällande uppfinnarnas/innovatörernas absoluta behov av en fungerande immaterialrätt.

till Nationella Innovatörsrådets hemsida