Den 14 Juni 2017 deltog Nationella Innovatörsrådets representant på Sthlms Länsstyrelses framtidskonferens Innvationskraft Stockholm.
Konferensarrangören visade även denna gång måttligt intresse för innovatörernas medverkan.

 

Den 14 juni 2017 arrangerade Innovationskraft Stockholm framtidskonferensen "Ett innovativt Stockholm i en global värld". Arrangörerna önskade samla regionens aktörer inom innovationsområdet. Nationella Innovatörsrådet bjöd in sig på eget initiativ, för att säkra också innovatörers medverkan.

​Visionen sedan fem år; "Stockholm 2025 – världens mest innovationsdrivna ekonomi", har administrerats av Innovationskraft Sthlm, under ledning av landshövding Chris Heister. Konferensen tog bl.a. upp hälsa/vård/omsorg, "smart uppkopplad region" samt avancerad tillverkning.

Landshövding Chris Heister inledningstalade om vikten av samordning mellan akademi och näringsliv. Efter en föredragning av Saeid Esmaeilzadeh, grundare av Serendipity Innovation vidtog en s.k. trendspaning. Först ut var Gunnar Björkman, innovationsdirektör Stockholms stad. Gunnar talade varmt om den innovationsstrategi för Stockholm som tagits fram och betonade 'kunskap. forskning och stora företag' som de viktigaste parametrarna för innovation.

Sandor Albrecht, teknikområdeschef ip/transport vid Ericsson och ansvarig för Ericson Garage talade om Ericssons satsning på sin öppna innovativa hub URBAN ICT ARENA.

Annette Alkebo, t.f. innovationsdirektör vid Stockholms läns landsting talade om SLL's arbete för att realisera innovation från vårdpersonal

Anna Sandström, ansvarig för forskningsrelationer vid AstraZeneca talade om Big Pharma-företagens innovationsstrategier

Anna Olshäll, projektledare KTH:s satsning Hållbar produktion med förflutet även på Scania talade om systematiseringen och samordningen mellan akademi och näringsliv.

 

Dessvärre lyste även på denna konferens - för femte året i rad - den individuelle innovatören/uppfinnaren utanför universitet och forskningsinstitution med sin frånvaro. Innovationskraft Stockholm har ännu inte erkänt vad minst 35 forskningsstudier slår fast; att innovation till helt övervägande del kommer från individer utanför den akademiska miljön.

Innan Stockholms innovationsstrategiskt ansvariga inser detta och inkluderar innovatörerna/uppfinnarna i regionens innovationsstrategi, kommer Storstockholms innovativa utveckling - utöver Life Science och kollektivtrafik - att fortsätta backa.

 

till Nationella Innovatörsrådets hemsida