Rapport från möte med Ann-Charlotte Hammar-Johnsson(m) i Riksdagen.


Tisdag 3 December träffade Conny Gustavsson och innovatörsrådets talesperson Moderaternas sakkunnige vad gäller immaterialrätt och offentlig upphandling, riksdagsledamot Ann-Charlotte Hammar-Johnsson.

Efter sju år i Finansutskottet arbetar Ann-Charlotte nu med företagarfrågor i Näringsutskottet, med regionaltillväxt, statliga bolag, kvinnors företagande, konkurrensfrågor samt upphandlingsfrågor som fokusområden.

Ann-Charlotte är även ansvarig för partiets policy i immaterialrätts- och upphovsrättsfrågor och är i den rollen delaktig i partiets svar på regeringens kommande Forsknings- och innovationsproposition.

Vi presenterade innovatörens/uppfinnarens problematik i dagens tillämpade innovationsstrategi, där kunskaperna hos innovationsupphandlare är bedrövligt låga och där dessväre stat, kommuner och regioner hittills har gjort mycket litet för att säkra kontrollinstanser.

Åter igen exemplifierade vi med den bredbandsinstallationsteknik - MTT-tekniken och metoden - som Conny utvecklat och patenterat, och där upprepad upphandling, exploatering och olicensierade installationer tyvärr har gjorts under bevisligen tveksamma omständigheter.

För just bredbands-/fiberteknologi ställer samhället särskilt höga kvalitetskrav, då inkompetenta och felaktiga installationer utanför fastställd kvalitetsstandard, äventyrar säkerheten för många vitala samhällsfunktioner, såsom kommunikation till och från sjukhus, militära anläggningar, larmcentraler, banker mm.

Ann-Charlotte förde anteckningar och bevisade genom sina intresserade frågor att hennes engagemang är äkta och att hon besitter goda kunskaper på området.

Vi påtalade inledningsvis att specifikt moderata riksdagsmän är de som de senaste 20 åren har presterat absolut flest riksdagsmotioner som berör uppfinnandets villkor.
Bland andra har inte minst Riksdagens nuvarande talman Andreas Norlén genom åren, lämnat in flera motioner med förslag om stärkt immaterialrätt mm.

Vi har i Ann-Charlotte fått ytterligare en värdefull kontakt, nu på partipolitisk nivå, där åsikter om innovatörens/uppfinnarens villkor verkar få resonans.

Något som är avgörande om vi på allvar vill förändra förutsättningarna för oss!

Örjan Strandberg

 

  

till Nationella Innovatörsrådets hemsida