2018-09-17 Rådets talesperson i möte med Kammarkollegiet/SIC om förstudie gällande 'innovationsmäklare'.
2018-09-13 Rådets talesperson träffar Noréns Patentbyrå för att diskutera branschträff om etik och samarbeten.  
2018-05-24 Innovatörsrådets talesperson i möte med Tillväxtanalys' GD samt chef för avdelning innovation
2018-02-16 Rådets talesperson samt vd för IUC i möte med Saminvest om 3-partsmodell för finansiering
2017-11-23 Rådets talesperson deltar på 2nd World Invention and Innovation Forum 2017 i Foshan, Kina
2017-06-28 Rådets talesperson medverkar på Global Women Inventors & Innovators' världskongress 2017 i Bari, Italien
2017-06-14 Innovatörsrådet deltar i Innovationskraft Stockholm's Framtidskonferens på Länsstyrelsen
2017-06-13 Innovatörsrådet inbjuden till Rosenbad om regeringens arbete för Immaterialrätt
2017-05-29 Innovatörsrådets regeringshearing om 'Stöd till SMF för hantering av IPR - initiativ fr EU-kommissionen
2017-05-23 Seminariet "Institutional Reform for Innovation and Entrepreneurship: An Agenda for Europe"
2017-03-28 IFIA välkomnar bildandet av nationella innovatörsråd i 63 medlemsländer, enligt svensk modell
2017-03-15 Deltagande på Workshop/Seminarium VINNOVA - om den kommande satsningen på innovatörer

2017-01-27

Deltagande lägesrapport: EU-parlamentet - Europahuset, Sthlm

2017-01-26

Inbjudan till Poland Business Gala - Polska Ambassaden

2017-01-19

Möte i Nationella Innovatörsrådet

2017-01-18

Rådets medverkan i regeringshearing om EU's 9:e ramprogram Forskning & Innovation

2017-01-12

Deltagande på seminarium Praxisdagen 2017, SFIR - Svenska föreningen för Immaterialrätt

2016-12-29

Möte med Klaes Hallberg, Arbetsförmedlingens arbetsgivarcenter i Solna

2016-12-29

Möte med Ian Chan Hodges om en Svensk Patentförsäkring

2016-12-20

Möte med Nationella Innovationsrådets kanslichef Oskar Thorslund, Rosenbad

2016-12-01 Möte med Patent- och Registreringsverket, intrångsfrågor

2016-11-30

Inbjudan till innovationskonferens Polen-Sverige, Handelshögskolan